AFFÄRSIDÉ

  • Vi säljer / monterar endast kvalitativa portar från europas ledande garageport tillverkare Hörmann.
  • Garageportar är en investering som ska hålla i minst 20-30 år så varför tumma på kvaliten. 
  • Vi ska erbjuda kunderna kvalité, säkra garageportar, bästa service från måttagning till montage och garantiåtagande.
 
MILJÖPOLICY
  • Vi garanterar att lagar och bestämmelser som finns på miljöområdet följs.
  • Vi ser till att byggskräp,emballage om möjligt återvinns.
  • Vi tar hand om din gamla port och destruerar den på ett miljöriktigt sätt.