Gratis hembesök för måttagning och kontroll 


Att mäta de mått som behövs vid ett portbyte är inte så lätt som man tror.

Det finns många fällor i speciellt äldre garage tex.

Ojämna väggar, lutande tak, infästningar i tak, lysrör eller elkontakter som sitter i vägen, 

betongklackar som måste bilas bort, ventilations eller vattenledningar som inverkar på montaget mm


Vi har denna erfarenheten och gör denna kontroll kostnadsfritt.